Aarti of Goddess Durga

aarti-durga

Jai Ambe Gauri, mayya jai shyama gauri
Tumko nish-din dhyavat, hari brahma shivji
Jai Ambe Gauri…..

Maang sindoor virajat, tiko mrig-mad ko
Ujjwal se dou naina, chandra vadan niko
Jai Ambe Gauri…..

Kanak samaan kalewar, raktaambar raaje
Rakt pushp gal-mala, kanthan par saaje
Jai Ambe Gauri…..

Kehri vahan rajat, kharag khapar dhaari
Sur nar muni jan sevat, tinke dukh haari
Jai Ambe Gauri…..

Kanan kundal shobhit, naas-agre moti
Kotik chandra divakar, sum rajat jyoti
Jai Ambe Gauri…..

Shumbh ni-shumbh vidare, mahisha sur ghati
Dhumra-vilochan naina, nish-din- mad mati
Jai Ambe Gauri…..

Chandh mundh sangh-haare, shonit beej hare
Madhu kaitabh dou maare, sur bhe heen kare
Jai Ambe Gauri…..

Brahmani rudrani, tum kamla rani
Aagam nigam bakhani, tum shiv patrani
Jai Ambe Gauri…..

Chon-sath yogini gavat, nritya karat bhairon
Baajat taal mridanga, aur baajat damaroomaroo
Jai Ambe Gauri…..

Tum ho jag ki maata, tum hi ho bharta
Bhakto ki dukh harata, sukh sampati karata
Jai Ambe Gauri…..

Bhuja chaar ati shobit, var mudra dhaari
Man vaanchit phal pavat, sevat nar naari
Jai Ambe Gauri…..

Kanchan thaal virajat, agar kapoor baati
Shri maal-ketu me rajat, kotik ratan jyoti
Jai Ambe Gauri…..

Shri ambe-ji-ki aaarti, jo koi nar gaave
Kahat shivanand swami, sukh sampati paave
Jai Ambe Gauri…..